කාර්මික ශිල්පියෙකු - ගල්වාන

November 14, 2020 Angoda, Sri Lanka Ad Views:278

Contact Advertiser

0762678445 011241747

Additional Details

  • Job TypeFull Time
  • IndustryAutomobiles
  • Minimum Qualification (optional)Skilled Apprentice
  • Education Specialization (optional)Vocational & Technical

Description

ගල්වාන හන්දිය සමුද‍්‍රදේවි බාලිකාව අසල පිහිටා ඇති හේසාන් ඔටෝ ලයිට් ත‍්‍රීවිල් අමතර කොටස් වෙළෙඳසැල ඉදිරිපිට ත‍්‍රීවිල් රථ අළුත්වැඩියා කිරීම (4st, 2st) සඳහා කාර්මික ශිල්පියෙකු අවශ්‍යයයි.

T.P. -  0762678445 / 011241747

5558

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know