₨. 80,000

Contact Advertiser

0769794358 0713394785

Additional Details

  • Type Of AnimalDog

Description

රොට්වයලට්  පැටව් විකිණීමට ඇත. සර්බියන් රටින්  ගෙන්වන ලද සතෙකි. කේ .ඒ .එස් .එල් . රේජිස්ට්ර් ඇත. ආනයනික ලියවිලි පිටපත් ඇත. මව කේ .ඒ .එස් .එල් . රෙජිස්ටර්. මවගේ පියාද ආනයනිකයි. සර්බියන් රටින්.

ඉතා නිරෝගී පෘෂ්ටිමත් සතුන්, වයස මාසයයි, කෑමට හුරුකර ඇත. 

කහතුඩුව අදිවේගී පිවිසුම අසල  

6059

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know