Building with Land for Sale in Wanduramba

July 22, 2020 Baddegama, Sri Lanka Ad Views:1272
Rs 12,500,000

Contact Advertiser

0715783501 0912293757

Building with Land for Sale in Wanduramba

  • AddressIhala Lelewala, Wanduramba.
  • Size(sqft)3600
  • Property TypeBuilding

වදුරඹ - බද්දේගම පාරට මුහුණලා ඉහල ලේල්වල පිහිටි(වදුරඹ සිට 600M) සි/ස ඉහල ලේල්වල සණස සමිතියට අයත් පර්චස් 21ඉඩම සහ වර්ග අඩි 3600 ක දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විකිණීම සදහා ටෙන්ඩර් කැදවනු ලැබේ.ටෙන්ඩර් පත් ඉහල ලේල්වල ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් ලබා ගත හැකිය. ටෙන්ඩර් පත් ලබාගැනීමේ අවසන් දිනය 2020-08-04 පස්වරු 3.00. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න

FAQ

What is the price?

Rs 12,500,000

Where could I get?

Baddegama, Sri Lanka

How Can I Contact?

Call 0715783501. 0912293757

How to buy safe?

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know

Details are wrong. What can I do next?

Report this ad
4792